شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 زندگي به سبك روح الله(اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي(اصلاحیه )) ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۳۹۴/۳/۱۶ ۲۰ جزئیات مسابقه
2 هجوم خاموش محمد سقازاده,محمد سقازاده, ۱۳۹۴/۳/۳ ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
3 هيچكس به او التماس دعا نگفت!(زندگي نامه و خاطرات شهيد محمد حسين كرم عنايت) گروه روایتگران شهدای دزفول, ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
4 جوان هیجان و خویشتنداری جمعی از نویسندگان, ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۵ جزئیات مسابقه
5 جوان و آرامش جعفر سبحانی , ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۵ جزئیات مسابقه
6 جوان و نيروي چهارم زندگي محمدرضا شرفي, ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۳۹۴/۴/۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
7 حماسه ياسين سیدمحمدانجوی نژاد, ۱۳۹۴/۳/۵ ۱۳۹۴/۴/۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
8 الف دزفول (روايت هاي داستاني از مقاومت اسطوره اي مردم قهرمان دزفول ) عبدالرضا سالمي نژاد, ۱۳۹۴/۳/۴ ۱۳۹۴/۴/۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
9 زندگي به سبك روح الله علی اکبر سبزیان, ۱۳۹۴/۱/۲۳ ۱۳۹۴/۳/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
10 محمد پيامبري براي هميشه حسن رحیم پور, ۱۳۹۴/۲/۱۵ ۱۳۹۴/۳/۲۶ ۱۰ جزئیات مسابقه
11 تعليم و تربيت در اسلام/ كتابخانه شهيد مهدوي خارگ با همكاري شركت روابط عمومي پايانه هاي نفتي ايران مرتضی مطهری, ۱۳۹۴/۲/۸ ۱۳۹۴/۳/۸ ۱۰ جزئیات مسابقه
12 جاذبه و دافعه علي (ع) مرتضی مطهری, ۱۳۹۴/۲/۱۰ ۱۳۹۴/۳/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
13 تعليم و تربيت در اسلام مرتضی مطهری , ۱۳۹۴/۲/۱۳ ۱۳۹۴/۳/۱۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
14 جوان و آرامش (ویژه آذربایجان شرقی) محمد سبحانی نیا , ۱۳۹۴/۲/۲۱ ۱۳۹۴/۳/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
15 کرمان شناسی , ۱۳۹۴/۲/۱۶ ۱۳۹۴/۳/۱۶ ۱۴ جزئیات مسابقه
16 زندگي به سبك روح الله(اداره كل كتابخانه هاي عمومي خراسان شمالي) ۱۳۹۴/۳/۱ ۱۳۹۴/۳/۱۶ ۲۰ جزئیات مسابقه
17 قرآن كتاب انس وعمل شیخ محسن سعیدیان, ۱۳۹۴/۲/۲۱ ۱۳۹۴/۳/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
18 آشنايي با قرآن كريم شرح وترجمه جزءنهم فرزانه زنبقی, ۱۳۹۴/۲/۳۱ ۱۳۹۴/۴/۳۱ ۱۰ جزئیات مسابقه
19 حكاياتي از مثنوي معنوي راضیه ایمانی خوشخو, ۱۳۹۴/۲/۲۲ ۱۳۹۴/۳/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
20 آخرین فرستاده (ویژه شهرستان بافق) رضا رهگذر, ۱۳۹۴/۲/۲۳ ۱۳۹۴/۳/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
21 محمد تصوير جمال خدا حسین بدرالدین, ۱۳۹۴/۲/۲۴ ۱۳۹۴/۳/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
22 سيري در سيره نبوي استاد مرتضی مطهری, ۱۳۹۴/۲/۲۴ ۱۳۹۴/۳/۲۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
23 جوان و نيروي چهارم زندگي «اراده خودساز شخصيت» محمدرضا شرفی, ۱۳۹۴/۳/۱ ۱۳۹۴/۳/۳۱ ۱۰ جزئیات مسابقه
24 جوان و آرامش محمدسبحانی نیا, ۱۳۹۴/۳/۹ ۱۳۹۴/۳/۱۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
25 عمليات بيت المقدس مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی, ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۳۹۴/۴/۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
26 آسيب شناسي ماهواره و فضاي مجازي2 ۱۳۹۴/۳/۱ ۱۳۹۴/۳/۲۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
27 جوان و آرامش (ويژه شهرستان ساري) محمد سبحاني نيا, ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۳۹۴/۴/۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
28 عملیات بیت المقس ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۳۹۴/۳/۱۰ ۲۰ جزئیات مسابقه
29 جوان و موفقيت عباس رحیمی, ۱۳۹۴/۳/۲ ۱۳۹۴/۴/۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011