شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 انوار آسماني از فضايل رحماني(ويژه استان كردستان - شهرستان مريوان) سید فرخ زند وکیلی, ۱۳۹۳/۱/۱ ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
2 ميرزا تقي خان اميركبير مینا چوپانی, ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
3 سر دار تندر کیا, ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
4 سيزده ساله ها ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ ۱۳۹۳/۲/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
5 نوجوان و جامعه رسول روشن, ۱۳۹۳/۱/۷ ۱۳۹۳/۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
6 لذت ديدار ماه مهدی خدامیان آرانی, ۱۳۹۳/۱/۷ ۱۳۹۳/۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
7 شادكامي از ديدگاه پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم , ۱۳۹۳/۱/۱۶ ۱۳۹۳/۲/۱۶ ۱۰ جزئیات مسابقه
8 دغدغه هاي فرهنگي سید علی خامنه ای, ۱۳۹۳/۱/۲۰ ۱۳۹۳/۱/۳۱ ۱۰ جزئیات مسابقه
9 دختران ريحانه اند زینب منفرد شفتی, ۱۳۹۳/۱/۳۰ ۱۳۹۳/۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011