شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 نهج البلاغه , ۱۳۹۴/۴/۶ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
2 بانوي انقلاب علی ثقفی, ۱۳۹۴/۴/۷ ۱۳۹۴/۵/۹ ۱۵ جزئیات مسابقه
3 علي از زبان علي (ع) ۱۳۹۴/۴/۷ ۱۳۹۴/۵/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
4 از ريخت و پاش زندگي تا اصلاح الگوي مصرف احمد محمود ازهری, ۱۳۹۴/۴/۱۰ ۱۳۹۴/۵/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
5 دقايقي با قرآن محسن قرایتی, ۱۳۹۴/۴/۱۱ ۱۳۹۴/۵/۱۱ ۹ جزئیات مسابقه
6 احکام زندگی محمد حسين فلاح زاده , ۱۳۹۴/۴/۱۴ ۱۳۹۴/۵/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
7 زن و مسئله پوشش و نگاه ۱۳۹۴/۴/۱۳ ۱۳۹۴/۵/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
8 راه تربيت نامه 31 نهج البلاغه محسن قرائتي , ۱۳۹۴/۴/۱۴ ۱۳۹۴/۵/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
9 حكمت هاي رضوي محمدجواد طوسی, ۱۳۹۴/۴/۱۶ ۱۳۹۴/۵/۱۶ ۲۵ جزئیات مسابقه
10 در و صدف ( ويژه كتابخانه عمومي غلامرضا خان اركوازي شهرستان ايلام محمد شجاعی, ۱۳۹۴/۴/۲۱ ۱۳۹۴/۵/۲۰ ۱۵ جزئیات مسابقه
11 زن و بازيابي هويت حقيقي بیانات مقام معظم رهبری, ۱۳۹۴/۴/۲۲ ۱۳۹۴/۵/۲۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
12 جايگاه زن در انديشه امام خميني (ره) آثار موضوعی دفتر هشتم , ۱۳۹۴/۴/۲۴ ۱۳۹۴/۵/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
13 سالک ایرانی(پژوهشی در زندگی سلمان فارسی) حسین جعفری, ۱۳۹۴/۵/۶ ۱۳۹۴/۶/۶ ۱۰ جزئیات مسابقه
14 بانوی انقلاب علی ثقفی, ۱۳۹۴/۵/۷ ۱۳۹۴/۶/۶ ۱۰ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011