شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 همسر دوست داشتني(ويژه شهرستان مريوان) مهدی خدامیان آرانی, ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۸ جزئیات مسابقه
2 زندگي به سبك روح الله(ره) (ويژه شهرستان رامسر) علی اکبر سبزیان, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
3 تجمع ممنوع (ويژه استان آذربايجان شرقي) مسعود زین العابدین , ۱۳۹۳/۱۱/۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
4 پيرامون انقلاب اسلامي استاد مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
5 شاه بي شين (ويژه شهرستان ساري) محمدكاظم مزيناني, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
6 بنیان های انقلاب اسلامی ایران محمد نصر اصفهانی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
7 انقلاب اسلامي، بازگشت به عهد قدسي (ويژه شهرستان اهواز) اصغر طاهر زاده, ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
8 انقلاب اسلامي برون رفت از عالم غربي اصغر طاهرزاده , ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
9 مناسبتهاي شمسي در قرآن مرتضی بذرافشان , ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ ۱۰ جزئیات مسابقه
10 حديث نور(ويژه هنديجان) ابراهیم رستمی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
11 زیارت حضرت رسول اکرم(ص) از بعید -, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
12 آينده انقلاب اسلامي ايران مرتضی مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
13 آينده انقلاب اسلامي ايران(ويژه شهرستان چالوس) مرتضی مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
14 انقلاب اسلامي ايران جمعی از نویسندگان, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
15 بچه تهرون علیرضا اشتری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
16 انقلاب اسلامی از دی 1356 تا بهمن 1357(چابهار) مجیدرضا اقدسی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ ۱۵ جزئیات مسابقه
17 "دربار به روایت دربار"، مرکز اسناد انقلاب اسلامی/ اداره کتابخانه های خارگ با همکاری روابط عمومی پایانه های نفتی ایران نظرعلی کوشکی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
18 محمد پيامبري براي هميشه (شهرستان خوسف) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۱۰ جزئیات مسابقه
19 آينده انقلاب اسلامي ( شهرستان خوسف) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۱۰ جزئیات مسابقه
20 جهان اسلام از ديدگاه امام خميني (رض) (ويژه كاربران استان گلستان) حضرت امام خمینی (رض) , ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
21 حدیث نور ابراهیم رستمی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
22 كتاب انقلاب اسلامي؛ برون رفت از عالم غربي اصغر طاهرزاده, ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ ۱۰ جزئیات مسابقه
23 نهضتهاي اسلامي (ويژه شهرستان زيركوه) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ ۱۵ جزئیات مسابقه
24 راي راي پهلوي است (ويژه شهرستان بشرويه) ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۱۰ جزئیات مسابقه
25 محمد(ص) پیامبری برای همیشه حسن رحیم پور ازغدی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۸ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ ۱۵ جزئیات مسابقه
26 مدير مدرسه - ويژه شهرستان بندرخمير جلال آل احمد, ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
27 زندگی به سبک روح الله علی اکبر سبزیان,, ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
28 انقلاب اسلامي گروهي از نويسندگان, ۱۳۹۳/۱۱/۲۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
29 تکنولوژی وچالشهای فرارو فریده پیشوایی ومریم رضایی, ۱۳۹۳/۱۲/۶ ۱۳۹۴/۱/۲۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011