شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 تحريفات عاشورا استاد شهید مطهری, ۱۳۹۳/۸/۷ ۱۳۹۳/۱۰/۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
2 ضیافت بلا سید محمدمهدی میرباقری, ۱۳۹۳/۸/۱۵ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۲۰ جزئیات مسابقه
3 تفسیر سوره یوسف محسن قرائتی, ۱۳۹۳/۸/۱۵ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۲۰ جزئیات مسابقه
4 ستاره درخشان شام رقيه(شهرستان بهشهر) علی ربانی خلخالی, ۱۳۹۳/۸/۱۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ ۱۰ جزئیات مسابقه
5 نوجوان و جامعه علی اصغر احمدی, ۱۳۹۳/۸/۱۵ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۵ جزئیات مسابقه
6 اشك بايد راز دار باشد - بسيج دانشجويي اميديه , ۱۳۹۳/۸/۲۲ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
7 هنديجان تمدني خفته در خاك غلامرضادرویشی, ۱۳۹۳/۸/۲۴ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
8 من و كتاب - وِيژه خوزستاني ها دفتر برنامه ریزی انتشارات سوره مهر, ۱۳۹۳/۸/۲۴ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۵ جزئیات مسابقه
9 معيارهاي زندگي(ويژه شهرستان كردكوي) محمود اکبری, ۱۳۹۳/۸/۲۵ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
10 تنور ۱۳۹۳/۸/۲۶ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
11 مراقبه هاي عاشورايي سید منیر الدین حسینی الهاشمی, ۱۳۹۳/۸/۲۶ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
12 تا سعادت راهي نيست - ويژه شهرستان بستك ابراهیم کوخردی, ۱۳۹۳/۸/۲۹ ۱۳۹۳/۹/۲۹ ۱۰ جزئیات مسابقه
13 طب ايراني، تغذيه - ويژه استان هرمزگان محمد عزيزخاني, ۱۳۹۳/۸/۳۰ ۱۳۹۳/۹/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
14 کتاب باید هلو باشد محسن حدادی, ۱۳۹۳/۹/۲ ۱۳۹۳/۱۰/۱ ۱۵ جزئیات مسابقه
15 میرزا تقی خان امیرکبیر مینا چوپانی, ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
16 كتاب بايد هلو باشد(ويژه موسسه آموزش عالي حوزوي فاطميه عليها السلام) محسن حدادی, ۱۳۹۳/۹/۱۰ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
17 کیش پارسایان مجتبی تهرانی, ۱۳۹۳/۹/۲۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
18 مراقبه هاي عاشورايي(شهرستان قائمشهر) منیرالدین حسینی هاشمی, ۱۳۹۳/۹/۲۷ ۱۳۹۳/۱۰/۲۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011