شبکه کتابخوانان حرفه ای توسط شرکت مهندسی ره پویان آرماندار سینا طراحی شده و پشتیبانی می گردد.
برای دیدن جزئیات مسابقات باید عضو سایت باشید
ردیف عنوان مسابقه نام نویسنده تاریخ شروع تاریخ پایان تعداد سوالات  
1 بصیرت و استقامت گرداوری و تنظیم مرکز صهبا, ۱۳۹۳/۱۰/۹ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
2 نقشه ي نقش بر آب سید علی خامنه ای, ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
3 صلاي صبح(ويژه دهه فجر) خانزداد محمودی, ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۵ جزئیات مسابقه
4 سالك ايراني(ويژه شهرستان محمودآباد) ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
5 نقش سرخ سرو( ویژه دهه فجر) مریم بذرافشان, ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۵ جزئیات مسابقه
6 همسر دوست داشتني(ويژه شهرستان مريوان) مهدی خدامیان آرانی, ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۸ جزئیات مسابقه
7 آفتاب حصار( ویژه دهه فجر) سعیده محرمی-سمیر کتف, ۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ ۱۵ جزئیات مسابقه
8 خانواده خوشبخت،فرزندموفق خسروامیرحسینی, ۱۳۹۳/۱۰/۲۲ ۱۳۹۳/۱۱/۲۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
9 زندگی به سبک روح الله (ویژه شهرستان بافق) علی اکبر سبزیان, ۱۳۹۳/۱۰/۲۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
10 زندگي به سبك روح الله(ره) (ويژه شهرستان رامسر) علی اکبر سبزیان, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
11 محمد(ص)وپيامبران(برتري رسول خدا برسايرانبيا از زبان اميرالمؤمنين) ۱۳۹۳/۱۱/۱ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
12 آینده انقلاب اسلامی ایران( ویژه شهرستان بافق) مرتضی مطهری, ۱۳۹۳/۱۰/۳۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
13 زندگی به سبک روح الله علی اکبر سبزیان, ۱۳۹۳/۱۱/۱ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
14 پرتويي از اسرار نماز محسن قرائتی, ۱۳۹۳/۱۱/۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱ ۱۰ جزئیات مسابقه
15 تجمع ممنوع (ويژه استان آذربايجان شرقي) مسعود زین العابدین , ۱۳۹۳/۱۱/۵ ۱۳۹۳/۱۲/۵ ۱۰ جزئیات مسابقه
16 آن سوي آفتاب(ويژه شهرستان سلطانيه) علی اكبر جعفری ندوشن, ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۲۳ ۱۰ جزئیات مسابقه
17 حديث نور (شهرستان سوادكوه) ابراهیم رستمی, ۱۳۹۳/۱۱/۷ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ ۱۰ جزئیات مسابقه
18 آینده انقلاب اسلامی مرتضی مطهری , ۱۳۹۳/۱۱/۷ ۱۳۹۳/۱۲/۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
19 پيرامون انقلاب اسلامي مرتضی مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۷ ۱۳۹۳/۱۲/۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
20 جايگاه اشراقي انقلاب اسلامي در فضاي مدرنيسم (ويژه شهرستان اهر) اصغر طاهرزاده, ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
21 به سختي پولاد به نرمي لبخند(ويژه شهرستان نيكشهر) ساسان ناطق, ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۰ جزئیات مسابقه
22 حديث نور (شهرستان سوادكوه شمالي) ابراهیم رستمی, ۱۳۹۳/۱۱/۷ ۱۳۹۳/۱۲/۷ ۱۰ جزئیات مسابقه
23 پیرامون انقلاب اسلامی مرتضی مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ ۱۰ جزئیات مسابقه
24 پيرامون انقلاب اسلامي استاد مطهری, ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ ۱۰ جزئیات مسابقه
25 زندگی به سبک روح الله علی اکبر سبزیان , ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۳۰ جزئیات مسابقه
26 حدیث نور ابراهیم رستمی, ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ ۱۲ جزئیات مسابقه
© Copyright 2011